Dette er en arbeidsmappe for kommunikasjonsrådgivere. Last opp bilder og andre filer her dersom de skal være raskt tilgjengelig, eller for å dele med kollega.  Gode bilder vil vi gjerne også ha i bildebanken som er tilgjengelig for alle.  Last opp under menyvalget Opplasting.  Husk å kategorisere bildene, og gi de gode navn og beskrivelser.