Metadata på bilder og film

Når man laster inn bilder eller film i mediebanken må man legge på noe informasjon om bildet/filmen. Du som laster opp har den beste informasjonen om hva som er avbildet eller filmet. Dette er viktig informasjon for senere gjenfinning og gjenbruk av materialet.

Hvordan legge på metadata

Velg "Last opp" og så "Sett felles egenskaper".

I skjemaet som kommer opp må man fylle ut følgende felt for at bildet/filmen skal godkjennes:


Vil du bidra til enda bedre gjenfinning av bildet eller filmen din?
Bruk Kategorier og hak av for kvalitetssikrede metadata.

Hvordan legge på kategorier

Velg fanen "Kategorier" når du har lagt inn informasjonen i forrige punkt.Hak av for aktuelle kategorier for bildet eller filmen.

Velg overordnede grupper eller klikk "Flere valg" for å finne mer detaljert informasjon.