Retningslinjer for bruk av Bane NORs eksterne mediebank

Velkommen til å benytte materiale i Bane NORs mediebank. Her finner du bilder, video, illustrasjonsmateriale, logoer, etc. Dette er  våre retningslinjer for bruk av materialet i mediebanken:

Kreditering og copyright

Hvert enkelt bilde (el. illustrasjon, etc.) krediteres på følgende måte: : Fotografens navn, Bane NOR.  Dersom fotograf eller annen kilde ikke er oppgitt, krediteres det på følgende måte: Bane NOR. Kreditering skal stå i umiddelbar nærhet av bildet/illustrasjonen/etc.

Alt materiale i vår mediebank er beskyttet av åndsverksloven. Enhver endring, manipulering og/eller videresalg av bilder, film, illustrasjonsmateriale etc. er strengt forbudt. Råfilm som er gjort tilgjengelig kan redigeres.

Bane NOR kan til enhver tid, og uansett grunn, kreve at bruken av bildene opphører og at bildene slettes. Bruker kan ikke kreve erstatning eller annen form for vederlag dersom bruken av bildene må opphøre.

Dersom bildene/materialet i mediebanken ønskes benyttet i kommersiell sammenheng eller i bokverk (trykket eller elektronisk), skal det alltid innhentes skriftlig tillatelse fra Bane NOR. Ta kontakt med Bane NOR: bildebank@banenor.no.

Personbilder

Personbilder skal benyttes iht. våre retningslinjer for mediebanken og gjeldende lovverk for bruk av personbilder: Personopplysningsloven (GDPR), åndsverkloven.