Levende og effektive stasjonsarealer

I divisjon Eiendom samarbeider avdelingene Stasjoner og Jernbaneeiendom med ulike porteføljer med stasjoner og eiendommer knyttet til jernbanen. Vi jobber sammen for å skape levende og effektive stasjonsarealer, som de reisende får stor glede av!

Stasjonsavdelingen har ansvar for å skape levende stasjoner med kommersielle tilbud og attraktive venterom. Jernbaneeiendom har i hovedsak ansvaret for å ivareta leietakere i andre divisjoner i Bane NOR-konsernet, som ofte har spesifikke krav til både bygg og tekniske installasjoner for å kunne ivareta nødvendige funksjoner for jernbanen.

I porteføljen vår er det mange bygg og områder som vurderes fortløpende om de skal vedlikeholdes eller videreutvikles i et større utviklingsprosjekt, uavhengig av avdeling.

Når et område skal transformeres avveier vi både bruk av penger, ressurser og tid på lokaler som kanskje skal stå der midlertidig, og på det tilbudet vi ønsker å tilby de reisende og leietakerne. For å kunne tilby attraktive og funksjonelle arealer til samtlige jernbaneaktører må vi ha kunnskap om jernbanens planer og strategier, slik at vi vet hvor arealene forventes å bli brukt i fremtiden. Slik får vi best nytte av investeringene og vedlikeholdet som utføres.

Stor variasjon i porteføljen

Porteføljen vi jobber med er veldig variert med tanke på både type bygg og beliggenhet. Det gir oss et stort spenn av leietakere; fra kjente kommersielle aktører til de som har lokal forankring og ønsker å skape en virksomhet.

Vi utfordres daglig til å finne kreative løsninger på utfordringer hos leietakere eller reforhandle en avtale. Det er langt fra rutineoppgaver, og det er det som gjør jobben attraktiv og interessant.

At mange av byggene er fredet eller vernet gir en ekstra dimensjon. Historien som er knyttet til bygget og stedet er viktig å ivareta, og det er givende å samarbeide med andre faginstitusjoner. Det er viktig å forstå og se det store bildet, og sammen komme frem til en løsning som er best for alle parter. Det er kjekt å få til noe sammen.

Vi har mange gode eksempler vi kan fortelle om, så ta gjerne kontakt med oss!

Mvh Bane NOR Eiendom ved Anna Bang, eiendomssjef i Stavanger