Forsker på usikrede planoverganger for å gjøre jernbanen sikrere

Vi jobber i Digitalisering og teknologi og bidrar med å forske på usikrede planoverganger og hvordan vi med en egenutviklet, magnetisk sensor kan detektere/varsle kjøretøy og lette trafikanter. Dette er en del av «Smart vedlikehold» i Bane NOR. Vi er i gang med å etablere en teststrekning på Rørosbanen hvor vi monterer sensorer på fem planoverganger, som ligger i en kurve. På bildet ser dere Stian fra en befaring tidligere i sommer. Vi kommer med flere bilder når teststrekningen er etablert.

En liknende type sensor benyttes i parkeringshus for å detektere om parkeringsplasser er ledig eller ikke. Sensoren likner også på den som er benyttet til deteksjon av steinsprang på Raumabanen. Teknologien vil kunne installeres på alle landets ca. 1500 usikrede planoverganger.

Hvis prosjektet lykkes så kan vi i fremtiden bidra til å avverge ulykker ved at togene varsles om havarerte kjøretøy på usikre planoverganger.

Hilsen Yme Asgeir, Stian og Kenneth.