Nasjonal tilstandsovervåker

Jeg jobber med tilstandsovervåking hvor vi bruker teknologi for å finne feilen før det feiler. Dette er med på å gjøre jernbanen mer punktlig, driftssikker og moderne.

Vi jobber med å utvikle systemet slik at det finner og varsler om forskjellige typer feil. Det gjør at vi kan rette feilen før komponenten feiler, og vi kan gjøre vedlikehold med utgangspunkt i data om tilstanden – slik sparer vi både tid og penger. En feil er ikke alltid bare bare å rette opp. Ofte hender det at den er utløst av bakenforliggende årsaker, som tidligere ikke har vært så enkelt å se sammenhengen mellom. Med dataene kan vi gå grundigere til verks, se på historiske data sammen med data fra andre kilder som hendelsesloggen (togledernes logg over hendelser på jernbanen) og undersøke rotårsaken til feilen.

Systemet ser på historiske data og regner ut sannsynligheten for hva som har utløst feilen. Det hjelper montøren å raskere finne feilen og starte feilretting. Det er også stor lokal kompetanse blant montørene, og Norges jernbanenett er stort. Nå setter vi kompetansen deres i system. Om vi finner rotårsaken til en feil på én banestrekning, kan vi nå rykke ut og sørge for at det ikke skjer på andre banestrekninger.

Hilsen Thomas