Et bilde sier mer enn 1000 ord

Vi har forsøkt å beskrive Bane NOR virksomheten på 3 ulike plan: 1. Det organisatoriske som viser økosystemet Bane NOR operer innenfor og våre organisatoriske enheter. 2. Den virkeligheten vi opererer i med de viktigste funksjonene våre, utbygging, trafikkstyring, oppgraderinger og vedlikehold av jernbanenettet. 3. Det systemtekniske som viser vårt systemlandskap. Dette brukes som diskusjonsgrunnlag for å diskutere omfanget av behov for modernisering, digitalisering og hvilke tekniske byggeklosser som må være involvert. Modellen er ennå ikke 100% ferdig, og blir aldri "komplett", men det jobbes mer med det systemtekniske for å vise informasjon og kritiske IKT funksjoner i større grad.