BaTi - BaneTilstand: En togvei til suksess

BaneTilstand - BaTi er en plattform utviklet i Bane NOR under FoU av dedikerte medarbeidere for å kunne først og fremst overvåke tilstanden til hver enkel komponent i overbygningen til hele det Norske jernbanenettet. Videre har metodikken som ligger i plattformen vist seg nyttig både for underbygningen og KL-systemet, dette fordi alle fagene henger tett sammen og påvirker hverandre. Det vil si at hvis en komponent i et fag svikter så vil det kunne påvirke funksjonen til en annen komponent i et annet fag. Plattformen bygger på fagkompetanse, måledata (Roger1000, Eddy Current osv.), Banedata (Assets og informasjon om jernbanenettet) og teknisk regelverk. Videre er måledataene fra gjentatte målinger satt opp mot hverandre for og kunne si noe om tilstanden til en komponent, årsak til tilstand (symptom) og nødvendigheten for vedlikehold nå eller i fremtiden. I plattformen ligger det verktøy for visuelt kunne se tilstander men også en analyse funksjon. Teamet som benytter BaTi er lokalisert rundt om i hele Norge i de forskjellige områdene, men utviklingen og styringen av systemet sitter i Teknisk avdeling. Plattformen ble lansert i Q4 - 2018 og har etter den tid levert en hel del leveranser. Her er noen av disse: Område Nord - Skinne- og svillebytte Ofotbanen - Sporjustering Nordlandsbanen - Dokumentere infrastrukturens tilstand på forespørsel fra Jernbanetilsynet - Oppfølgning vedlikeholdssesong 2019 - Skinne- og svillebytte Ofotbanen - Innspill strategisk vedlikeholdsplan Område Sør/Vest - Oppfølging skader på hjulene på togsettene til Go-Ahead - Fornyelsestiltak sesong 2020 - Innspill strategisk vedlikeholdsplan Område Øst - Innspill strategisk vedlikeholdsplan Link til infoside: https://banenor.sharepoint.com/sites/IS_BaTiinformasjonsomrade