Effektive knutepunkt gir rask jobbreise

Nye Horten ( gamle Skoppum) stasjon bygges som del av prosjektet Nykirke Barkåker på Vestfoldbanen. Stasjonen vil gi mange bosatte i Horten, Re og Tønsberg kommuner en rask og praktisk måte å bytte fra buss eller bil til tog. Stasjonen er plassert nær motorvei og man kan da raskt komme fra bolig til stasjonen. Det vil bli bussholdeplass nær plattform for å gjøre bytte mellom buss og tog effektivt. Horten, Re og Tønsberg kommuner har i store områder spredt bosetting og lav kollektivdekning. I områder med spredt bosetning er det spesielt viktig å sørge for en rask tilkomst til togstasjon , slik at flest mulig nye reisende i et stort geografisk område vil kunne benytte tilbudet.