Modernisering sammen med våre samarbeidspartnere

Jeg jobber i dag med Konkurranseutsetting av Drift og Vedlikehold samt reforhandling av avtalen med Spordrift. Formålet med avtalene vil blant annet være å gå fra korrektiv vedlikehold til preventiv vedlikehold. Dette gjøres ved å blant annet utnytte og utvikle ny teknologi / SMART vedlikehold. Vi skal støtte dette arbeidet ved å lage prismodeller og KPI'er som belønner utvikling og effektivisering inn i avtalene. Felles mål - felles modernisering!