Neste generasjons planlegging, Quantm linjesøk

Ved hjelp av programmet Quantm kan man gjøre mange søk i tidlig fase. Man får med alle fag i tidlig fase så man unngår dyre endringer og justeringer etterhvert som prosjektet vanligvis utvikles. Man får raskt ut kostnader og kan hele tiden ha kontroll på hva som er optimalt trase, gir mest bane for pengene. Det spares tid og kostnader på utredninger og konsulentbruk. Man kan også bruke dette til å beregne kostnader på tidligere utredet linjer og optimalisere disse. Ved relativt få fagpersoner kan må få veldig fort resultater som vanligvis det ville vært et stor rådgiverkorps for å få på plass.