Bane NOR til folket

Før jeg begynte som trafikkstyreraspirant på jernbaneskolen i 2006 visste jeg ingenting annet om jernbane enn det man gjør som vanlig passasjer. Jo mer jeg lærte og fortsatt lærer om jernbane jo mer spennende er det. Å forstå hvorfor det er så komplisert å holde togene i rute tror jeg vil hjelpe på omdømme hos passasjerer, politikere og mannen i gata. Jeg diskuterte dette med noen kamerater en gang, de mente at når Kongsberggruppen kunne kjøre et skip fra kai i Norge til kai i Nord-Amerika på automatikk, kunne det da umulig være vanskelig å fremføre et tog førerløst i Norge. Et tog kan ikke kjøre utenom uvær eller hindringer, togene må dessverre vente til linjen er klar. Så kanskje videosnutter med informasjon om hva vi faktisk gjør? Fint og flott med festtaler fra politikere og ledere i BN, men hva med å få de vanlige ansatte og deres vanlige oppgaver frem i lyset? Som togleder føler jeg på en oppriktig skuffelse og utilstrekkelighet om jeg tar valg som forsinker tog, eller får en signalfeil på Skøyen i rushtrafikken. Hvordan det føles for en signalmontør å sitte fast i trafikken på vei til å reparere en feil, eller hvor komplisert det er å snekre sammen en rutetabell. Dette bør ut til folket, at vi gjør så godt vi kan med det vi har til rådighet og virkelig gjør det vi kan for å få folk til henting i barnehagen, hjem til tacoen, til flyplasser, få levert den nye sofaen etc.