Samarbeid med DNT, togoperatører og lokalt reiseliv for å få folk opp i fjellet og på rundtur i Norge

Hvis vi kan ta initiativ til et samarbeid med tog operatørene og reiselivsbransjen som legger opp faste og fleksible ruter der folk kan dra på "interrail" i Norge med innlagte stop på hoteller ved knutepunktene og transport fra stasjon til neste opplevelse - så hadde vi ikke bare bidratt til flere togreisende, men også et styrket norsk reiseliv. Norsk natur er unik og flere ønsker å benytte seg av den - gjerne med tog som utgangspunkt. Dette har en sterk miljøprofil og vil kanskje kunne blåse liv i en del gamle stasjonsbygg om vi er litt kreative. Folk som skal på tur kan sikkert tenke seg å overnatte på en togstasjon eller to underveis om vi kan ivareta sikkerheten.