INGEN TILFELDIGHETER - INGEN, SKAL BARE..!

Markedsføring av merkevaren og Infrastukturforvalteren, BANE NOR. BANE NOR kjennes enda ikke like godt av omverden som det NSB og Jernbaneverket gjorde. Jeg mener vi skal markedsføre oss som den forvalteren i Europa(kanskje i verden), som gir kunden de sikreste systemene og sporene som togene skal kjøre på. Vi skal vise til at det hele henger sammen gjennom en rekke styrende forutsetninger, kontrakter, krav, tilsyn, standarder og systemer. Vi skal vise egne ansatte, deres familie, venner og venners venner, hvordan vi arbeider for en sikker og forutsigbar togreise for passasjerene. Vi skal vise hvorfor det norske folk får mest igjen for sine skattepenger med Bane NOR som Jernbanedirektoratet sin oppdragsgiver. Historien om hvorfor akkurat vårt styringssystem, kontrakts krav, krav stilt gjennom teknisk regelverk, krav til kompetanse, sikkerhetskrav for arbeid i og ved spor, er bygget opp slik det er, må forfriskes og meddeles omverden. Dette tror jeg vil føre til at egne ansatte finner sin plass i systemet, blir stolte over sitt bidrag og vil skryte av å være med på Bane NOR "lasset". Flere folk vil velge tog som transportmiddel om 3500 ansatte ønsker å markedsføre sitt arbeid som en del av verdikjeden.