Vellykket samarbeid for etablering av bil- og sykkeldeling på Bø stasjon

På Bø stasjon har Bane NOR Eiendom deltatt i et samarbeidsprosjekt for etablering av bil- og sykkeldeling. Deltakere har vært Go Ahead, Move About og Midt-Telemark kommune. Fra 24. august kan du leie elbil eller elsykkel på stasjonen. – Rett før sommerferien ble det tildelt midler til prosjektet fra regionalt forskingsfond Viken, forteller regionleder Terje Austenå i Bane NOR Eiendom. Vi satt av egnet areal på stasjonen og bidro med tilrettelegging og skilting. Det er driftssjef Einar Eikjeland som har bidratt mest fra oss i dette prosjektet. Infrastruktur har også bidratt med å gi nødvendige tillatelser, og målet var å ha det på plass til skolestart. På stasjonen har vi også i samarbeid og spleiselag med fylkeskommunen og Statens Vegvesen, fått på plass et nytt og større sykkeloverbygg. – Bø stasjon fremstår nå som et svært godt knutepunkt i studentbygda med både bussterminal, taxi, god sykkelparkering, ny stor p-plass, kiosk og nå muligheten for bil- og sykkeldeling. Vi er også i ferd med å inngå en driftsavtale på en del av uteområdet som fritar Bane NOR for en del kostnader, sier Terje. – Vi har tilsvarende bildelingsplaner på Ål og Geilo. På Voss har vi sykkeldelingsprosjekt i startgropen og vi har fått til mobilitetsløsninger på flere stasjoner på Jærbanen, avslutter Terje. Kudos til region SørVest KL vedtok, i starten av 2020, Bane NORs «Strategi for mobilitet på knutepunkt». Strategien sier at Bane NOR, som Norges største knutepunkt aktør, skal jobbe proaktivt innen mobilitet. Vi skal bygge kompetansen som kreves for å imøtekomme endringer som kommer innen mobilitet; med fokus på tog som en viktig del av fremtidens reisekjeder. Utviklingen på Bø stasjon er et godt eksempel på måten Bane NOR skal jobbe for å bygge opp denne kompetansen på mindre stasjoner. – Det kan virke enkelt å tilrettelegge for nye løsninger som for eksempel bil- og sykkeldeling på våre stasjoner, forklarer Niall. Men det krever vilje til å bruke begrenset tid på nye oppgaver, evne til å samarbeide på tvers av konsernet og med eksterne, og ikke minst å tørre og å prøve noe nytt selv om man kan utsette seg for kritikk fra andre leverandører og berørte. Kudos til Terje og teamet i region SørVest for sin løsningsorienterte tilnærming for å legge til rette for nye mobilitetstjenester, avslutter Niall. Region Sør har lagt til rette for flere nye mobilitetstjenester de siste årene, blant annet: • Tilrettelegging for Kolumbus sine delingssykler i Rogaland • Utprøving av «sykkelboks»-løsning på Stavanger stasjon • Leieavtale med sykkelverksted på Stavanger stasjon • Etablering av nye sykkelhotell og tilknyttede tjenester • Mobilitetspunkt Klepp stasjon Her finner du saken på Banenett: https://banenettet.banenor.no/nyhetsarkiv/Nyheter/2020/august/vellykket-samarbeid-for-etablering-av-bil--og-sykkeldeling-pa-bo-stasjon/ Bilder: Knut Hvila Solhaug