Nytt venteområde på Oslo S - kunderettet tiltak

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/bedre-venteomrader-er-apnet-pa-oslo-s/ Vi har spurt hva de reisende ønsker seg mens de venter på stasjonen. De ønsker bedre komfort, bedre mulighet for å jobbe og det har vi prøvd å etterkomme på de nye venteområdene på Oslo S.