Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet

"Fordele infrastrukturkapasitet" er en forskriftspålagt prosess, som også kalles "kapasitetsfordelingsprosessen". Kravene stilles i jernbaneforskriften. Ruteplan i Kunde og trafikk (Kunde og marked fra 01.10.2020), eier prosessen og er ansvarlig for gjennomføring av delprosessene langsiktig planlegging og årlig kapasitetsfordeling. Trafikkområdene/trafikkstyring er ansvarlig for gjennomføring av operativ kapasitetsfordeling. Den tildelte infrastrukturkapasiteten operasjonaliseres av trafikkområdene/trafikkstyring. Prosessen beskriver både fordeling av ruteleier for jernbaneforetak og kapasitet for arbeid i spor for infrastrukturforvalter (Bane NOR). Jeg er dokumentansvarlig for de styrende dokumentene i styringssystemet, og har erfart at denne prosessen bør bli bedre kjent slik at vi oppnår bedre forståelse og etterlevelse - noe som igjen er viktig for forutsigbarhet og pålitelighet (omdømme).