Overordnet, skjematisk oversikt over endringer

I prosjekter er vi veldig flinke til å beskrive detaljer knyttet til løsninger. Men for å få en oversikt over helheten, så må vi lese flere titalls tegninger for å se grensesnittene mellom fag. 3D-modeller hjelper ved prosjektering for å unngå konflikter, men ofte er det behov for å skisse som viser helheten. Dette er en måte å vise endringene på en og samme tegning. Den vil både vise omfanget av prosjektet, men viktigst av alt grensesnitt mellom fag. Den vil også kunne brukes for å planlegge anleggsgjennomføring, el-sikkerhet og som utgangspunkt for faseplaner,.. m.m. Tegningen inkluderer ikke alle fag, men gir et overordnet bilde av endringen uten at det drukner i detaljer.