Datadrevet, innsiktsbasert og prediktivt vedlikehold – Ta feilen før den oppstår - Sporovervåking

Vi i Sporovervåking jobber med å modernisere hvordan vedlikehold gjøres i Bane NOR ved å utvikle og bruke sensorer og algoritmer for å muliggjøre datadrevet, innsiktsbasert og prediktivt vedlikehold. Tiltaket hjelper Bane NOR inn i en ny æra der vi gjør endringer i måten vi planlegger, utfører og tenker på vedlikehold. Tradisjonelt gjøres vedlikehold etter gitte intervaller (preventivt vedlikehold) eller når en skade oppstår (reaktivt vedlikehold). Dette fungerer bra, men har også sine ulemper. Ved å bruke prediktivt vedlikehold styrkes Bane NORs evne til å fange opp feil før de oppstår, samt til å gjøre mer målrettet vedlikehold. Til nå har teamet fokusert på løsninger rettet inn mot utfordringene knyttet til sporveksler og sporfelt, da disse områdene er overrepresentert i statistikken for forsinkelser. Løsningen bygges av et engasjert og nytenkende team som består av god miks av backend-utviklere, frontend-utviklere, data scientists, arkitektureksperter og domeneeksperter, samt andre engasjerte støttespillere som bistår teamet. Fremover jobbes det blant annet med å inkludere sporvekselvarme i plattformen, forbedre detektorene som brukes, kursmateriell, kulturendring i organisasjonen og ikke minst lansering av ny APP. Denne APPen vil være tilgjengelig for alle som jobber på jernbanen inkludert eksterne leverandører. Ved hjelp av data som samles inn fra våre sensorer kan vi til enhver tid vite tilstanden på komponentene ute i sporet. Dette gir oss en unik mulighet til å følge opp konkrete KPIer knyttet direkte til ulike objekter. Kombinasjonen av data fra ulike kilder, som f.eks. strømmålinger, vær-, temperatur- og trafikkdata, gir oss et helhetlig bilde av tilstanden på infrastrukturen. Med et slikt komplett innsyn har vi et verdifullt verktøy som gir muligheten til å behandle rot-årsaken til problemer i stedet for å ende opp med å korrigere symptomer. Sammen bygger Sporovervåkings-teamet i KV-APP en skyplattform som gjør Bane NOR til en fremtidsrettet samfunnsaktør. Plattformen bidrar til at vi får mer for pengene ved å gjøre målrettet vedlikehold samt setter kunden i sentrum ved at forsinkelsestimene reduseres. Et forbedret vedlikehold bidrar også til å gjøre den norske jernbanen til Europas sikreste jernbane.