ORP-PROSJEKTET: EN DYNAMISK OG OPTIMALISERT RUTEPLANPROSESS

SINTEF og Bane NOR utvikler banebrytende teknologi for å finne optimaliserte ruteplaner og å maksimalisere utnyttelsen av jernbaneinfrastrukturen. ORP: Optimal RuteplanProsess Planlegging av ruteplaner er en veldig tidkrevende prosess, som i dag blir utført manuelt og med begrenset beslutningsstøtte. Bane NOR samarbeider med SINTEF for å utvikle algoritmer og verktøy for å støtte en smidigere, fremtidsrettet ruteplanprosess. Gjennom optimaliseringsbaserte algoritmer kan ORP sikre at alle mulige ruteplaner blir evaluert, slik at vi er garantert å finne den beste mulige ruteplanen i henhold til de kriteriene som er gitt. Med ORP kan ruteplanprosessen gå fra å være et søk etter én mulig løsning til å være et søk etter den beste mulige løsningen. Det vil være opp til ruteplanleggeren å fatte strategiske beslutninger om ruteplanen, for eksempel prioritet mellom tog og avveininger mellom kapasitet og punktlighet. ORP prototyp for Dovrebanen i 2020 SINTEF jobber nå med å utvikle en prototyp av ORP for Bane NOR. Prototypen blir levert i løpet av høsten 2020, og skal testes på ruteplaner for Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim. Prototypen vil kunne lese en årlig ruteplan fra Bane NORs nåværende systemer. Basert på denne ruteplanen og andre føringer fra ruteplanleggeren vil ORP lage en konfliktløs ruteplan som er så nær som mulig den opprinnelige ruteplanen. Ruteplanleggeren kan gjennom et intuitivt, grafisk grensesnitt endre avgangstider, fastsette kryssepunkter og legge til nye tog. I løpet av minutter vil ORP foreslå en ruteplan i tråd med ruteplanleggerens ønsker. Med sine 548 kilometer skinnegang og over 300 daglige tog er Dovrebanen en av de travleste linjene i Norge. Å endre én enkel avgangstid kan forårsake en dominoeffekt som krever at et stort antall tog må få endret sine avgangstider før den nye ruteplanen er konfliktløs. SINTEF har utviklet en algoritme som raskt utforsker millioner av mulige ruteplaner for å kunne foreslå den som er nærmest mulig den originale ruteplanen. Revolusjonert ruteplanprosess Den første prototypen av ORP er utgangspunktet for et ambisiøst prosjekt som tar sikte på å revolusjonere ruteplanprosessen i Bane NOR. Sluttversjonen av ORP vil støtte ruteplanlegging i sanntid for alle linjer i Norge, samt tilby en rekke andre nyttige funksjonaliteter. Ruteplanlegging i sanntid vil gjøre det mulig å ha interaktive planleggingsmøter mellom Bane NOR og togselskapene, der partene i fellesskap kan utforske mulige ruteplaner. Algoritmen som ligger til grunn for ORP er så effektiv som den er blant annet fordi den steg for steg identifiserer mulige konfliktpunkter i ruteplanen. Ved å analysere data fra prosessen kan ORP lære hvor det er flaksehalser i infrastrukturen. Sluttversjonen av ORP vil også kunne støtte planlegging av infrastrukturendringer, hvor planleggere kan utforske effekten av mulige endringer. ORP kan støtte denne prosessen ved å fremheve mulige flaskehalser. Gjennom en kombinasjon av banebrytende optimaliseringsalgoritmer, AI-teknologi, og ekspertkunnskap vil ORP kunne revolusjonere ruteplanlegging og infrastrukturplanlegging hos Bane NOR.