Eress: Bane NORs initiativ som sparer energi i 9 EU land

Eress er et samarbeid mellom 9 infrastruktureiere i Europa (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sveits og Spania). Samarbeidet sørger for at togoperatørene faktureres på en transparent og rettferdig måtte. Takket være Eress IT-systemet, Erex, infrastrukturforvaltere og togoperatører kan spare energi og redusere CO2 utslipp.