Gjøvik Hensetting, Gjøvik stasjon

Prosjekter Øst II bygger nå nye hensettingsplasser for fire Flirt-sett på Gjøvik stasjon. Dette er første del av det totale behovet for hensettingskapasitet i Gjøvikområdet. Prosjektet tilrettelegger for hensetting av tog slik det blir mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort sikt, og for å tilrettelegge for timesfrekvens og doble togett i rush på langsikt. Hele stasjonsområdet fornyes utenom plattform 1, stasjonsbygget og parkeringsplassen. Prosjektet estimerer ferdigstillelse 1Q 2021 med ibrukstakelse av anlegget fra 4Q 2021.