Programpakke sikkerhet og miljø

Det brukes årlig ganske mye penger på programpakke for sikkerhet og miljø. Det er veldig mange tiltak som får støtte fra disse midlene. Vi burde fått frem både bilder og korte videoer og at det settes sammen til en video så man får se mangfoldet av tiltak vi gjør for å bedre sikkerheten på jernbanen