Vern av dine personopplysninger

Bane NOR SF er pålitelig og ansvarlig overfor publikum. Dette betyr at vi opptrer på en åpen og transparent måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder ved å gi publikum oppdatert informasjon om vår innsamling og bruk av personopplysninger.Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring. Der fremgår det blant annet hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og for hvilke formål. Den oppsummerer også dine rettigheter i forbindelse med disse opplysningene.

Personvernerklæring

Bane NOR er opptatt av sine brukeres personvern og denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon når brukere registrerer seg på våre nettsider for å abonnere på nyhetsbrev og annen relevant informasjon på e-post og/eller SMS.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).


Kontaktinformasjon

Bane NOR SF
Botshaugtangen 94
2080 Eidsvoll
Kontakt oss: eidsvoll_utbygging@banenor.no

1. Hvilke personopplysninger vi samler vi inn og hvorfor vi samler de inn

Via kontaktskjema(er) på denne nettsiden samler vi inn data som navn, e-postadresse, mobilnummer og om hva og hvordan du ønsker å få tilsendt informasjon. Vi ber om disse opplysningene for å kunne gi deg relevant informasjon.

Ved å benytte kontaktskjema på denne nettsiden samtykker du i at vi lagrer dine data og at vi kan sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

2. Hvem deler vi dine opplysninger med?

Vi deler ingen personopplysninger med tredjeparter.

3. Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

4. Innsyn

I henhold til personopplysningslovens § 18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan du få ved å sende en skriftlig henvendelse til oss. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

5. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av erklæringen er alltid tilgjengelig på vår nettside.

Personvernerklæringen er sist oppdatert: Desember 2019
Malen er inspirert av: https://e-postlister.no/personvernerklaering/